Käyttöehdot

OLO Kiinteistötarvikekaupan käyttöehdot

Yleistä

OLO Kiinteistötarvikekaupasta vastaa OLO Kiinteistöpalvelut Oy.

Palvelun omistaa OLO Kiinteistöpalvelut Oy, Immersbyntie 60, 01120 Västerskog (Sipoo), Y-tunnus: 2693484-8.

OLO Kiinteistötarvikekaupassa asioiminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. OLO Kiinteistötarvikekaupan käyttäjät sitoutuvat asioimaan OLO Kiinteistötarvikekaupassa lain ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Alle 18-vuotiailta on kielletty tilauksen maksaminen luottokortilla.

Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään OLO Kiinteistötarvikekauppaa ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
Käyttäjä hyväksyy OLO Kiinteistötarvikekaupan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
Käyttäjä vastaa OLO Kiinteistötarvikekaupan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sisältö ovat OLO Kiinteistöpalvelut Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain -nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat OLO Kiinteistöpalvelut Oy:n OLO Kiinteistötarvikekaupalle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit Palveluun tai Palvelussa

OLO Kiinteistötarvikekauppa pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen palveluunsa.

Käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä palveluun. Linkki ei saa sisältää OLO Kiinteistötarvikekaupan tavaramerkkejä kuviomuodossa. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät OLO Kiinteistötarvikekaupan toimintaan tai olisivat OLO Kiinteistötarvikekaupan sponsoroimia.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. OLO Kiinteistötarvikekauppa ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois palvelusta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.

OLO Kiinteistötarvikekaupan vastuu ja oikeudet

OLO Kiinteistötarvikekauppa on auki 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. OLO Kiinteistötarvikekauppa pidättää oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. OLO Kiinteistötarvikekaupalla on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai toimii lain vastaisesti. OLO Kiinteistötarvikekauppa vastaa kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

OLO Kiinteistötarvikekauppa ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista. OLO Kiinteistötarvikekauppa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, OLO Kiinteistötarvikekaupasta riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa verkkokaupan keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen käyttäjän tulee tutustua tuotteiden käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. OLO Kiinteistötarvikekauppa ei voi taata, että OLO Kiinteistötarvikekaupan sivuilla näkyvät värit ja sävyt vastaavat tuotteiden todellisia sävyjä. Värintoisto riippuu käyttäjän päätelaitteesta ja päätelaitteen asetuksista. OLO Kiinteistötarvikekauppa varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja.

Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.

OLO Kiinteistötarvikekaupan yhteystiedot:
OLO Kiinteistöpalvelut Oy
Immersbyntie 60
01120 Västerskog

OLO Kiinteistötarvikekaupan asiakaspalvelu
info@olopalvelut.fi
0400 855 500