Hanatarvikkeet

Varaosat ja hanatarvikkeet OLO Kiinteistötarvikekaupasta. Huollettu ja toimiva hana säästää vettä ja energiaa!

Hanojen huolto
Hanat ja venttiilit kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista
osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat sen vuoksi tuotehuoltoa. Jonkin osan kuluminen
käyttökelvottomaksi johtuu useimmiten huollon puutteesta. Määräajoin tapahtuvat huollot takaavat
laitteiden häiriöttömän toiminnan ja pidentävät oleellisesti niiden käyttöikää. Huolto on suoritettava
tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja varaosilla, jotta se vastaisi tarkoitustaan. Jotta laitteiden
toiminta olisi moitteetonta ja huolto nopeasti suoritettavissa, tulee jo putkiston rakentamisen
yhteydessä ottaa huomioon seuraavaa:
– Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta, teräslastuista ym. talousvedellä ennen vesihanojen ja
venttiilien asennusta.
– Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia, jotka estävät vieraiden esineiden
pääsyn verkostoon.
– Oikeaan asennustapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta hanoilla ja venttiileillä olisi kaikki
edellytykset toimia.
– Säädä tarvittaessa laitteen toiminnot vastaamaan käyttöpaikan tarpeita ja olosuhteita.

Huollon suorittaminen on helpompaa ja huoltoaika Iyhenee, jos hanojen liittimet on varustettu
kuulasulkuventtiileillä. Tällöin ei myöskään häiritä muita verkostoon asennettuja laitteita, koska
jokainen hana voidaan erikseen kytkeä pois verkostosta.
Huom! Verkkokäyttöisten elektronisten hanojen sähköliitännän saa suorittaa vain sähköalan
ammattilainen.
Hanatarvikkeet ja varaosat löydät helposti OLO Kiinteistötarvikekaupasta.

Näytetään tulokset 1–12 / 724

Näytetään tulokset 1–12 / 724